Det här är klinker | Nordiska kakel

Det här är klinker | Nordiska kakel

Klinkerplattor har tätsintratgods med låg vattenabsorption. De tillverkas genom torrpressning eller strängpressning (extrudering). Torrpressning av klinkerplattor går till i princip på samma sätt som för kakel, med skillnaden att presstrycket kan vara högre och vattenhalten i lerpulvret lägre.

 

Strängpressning, eller extrudering, sker genom att en plastiskt formbar lermassa vattenhalt ca 15%, pressas genom munstycken som ger en lämplig profil, vanligen för två plattor sammanhängande med baksidorna mot varandra. Metoden kallas också våtpressning. Ursprungligen avsåg ordet klinker endast de strängpressade, glaserade eller oglaserade plattor som tillverkas dubbla. Så är det fortfarande i vissa länder. Numera har vi i vårt land samlat alla typer av strängpressade (våtpressade) eller torrpressade plattor med vattenabsorption under 10% eller vanligen mellan 0 och ca 7% inom gruppen klinkerplattor.

 

Ordet klinker kommer från tyskans ”klingen” och innebär att det relativt täta godset ger plattorna en viss klang om man slår på dem. Klinkerplattor bränns vid en i detta sammanhang hög temperatur, 1200–1400ºC, och förekommer både oglaserade och glaserade. De har högre mekanisk och kemisk resistens än kakelplattor och finns i frostbeständiga kvaliteter. Den huvudsakliga skillnaden mellan kakel- och klinkerplattor är att klinker med sitt tätare gods har bättre hållfasthetsegenskaper och större beständighet mot olika påverkningar såsom avnötning, frost, kemikalier etc. Inom gruppen klinkerplattor finns några grupper som kräver speciell uppmärksamhet:
-Granitkeramik plattor
-Cotto plattor
-Gjutna plattor

 

Hämtat från byggkeramikhandboken på BKR.se –BKR är den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.