Guide - Tips

Tipsen nedan är kortfattade för att göra det enkelt. Kontakta kundservice om du känner dig osäker och vill ha rådgivning.

 

 • Kakel är generellt uteslutande avsett för inomhusbruk och för att använda på vägg.

 

 • Klinker kan du generellt använda både på golv och vägg samt utomhus och med golvvärme. Se produktbeskrivning på respektive platta för att se att den passar enligt ditt ändamål.

 

 • Mosaik är generellt mindre bitar av keramik eller glas som sitter fast med ett nät på baksidan som är 30x30cm. Vissa varianter kan du bara ha på vägg och vissa funkar för både vägg och golv. Se produktbeskrivning för respektive mosaik för att se att den passar enligt ditt ändamål.

 

 • Kakel och klinker kan antingen ha runda eller raka kanter. Runda kanter skapas genom att plattan pressas, runda kanter ger upphov till en bredare fog om ca 3-5mm. Raka kanter får en platta genom att den skärs till, detta ger möjligheten till en mycket smalare fog.

 

 • Huruvida stora eller små plattor ska användas avgörs av dina preferenser. Stora plattor ger oftast ett lugnare intryck men kan vara svårare att installera i exempelvis ett mindre badrum. Mindre plattor ger en känsla av att rummet är större samt underlättar plattsättning främst på golv.

 

 • I produkttexten kan du se hur många kvadratmeter varje paket innehåller.
  • Få fram din kvadratmeteryta genom att ta två angränsade sidor gånger varandra. T.ex. om rummet har 2 väggar som är 4 meter och 2 väggar som är 3 meter så tar du (4x3) = 12 kvadratmeter.
  • Dela sen din kvadratmeteryta med antalet kvadratmeter i ett paket, du har ni fått fram hur många paket du behöver.
  • Beroende på rummets förutsättningar så kan det krävas mer eller mindre spill beroende på hur mycket plattsättaren måste kapa plattorna. Räkna med 10-15% spill.
  • Större plattor kräver i regel mer spill än mindre plattor.

 

 • Överblivna paket/plattor kan vara bra att spara. Behöver du komplettera vid ett senare tillfälle är sannolikheten att samma bränningskod/batchnummer inte finns tillgängligt.

 

 • Bränningskoden/Batchnummer står angivet på kartongerna. Mindre färgskiftningar kan förekomma mellan olika tillverkningstillfällen och därav märks kartongerna med brännkoder.
  • Säkerställ att alla plattor som ska sitta i anslutning till varandra har samma brännkod.
  • Ett tips: Lägg ut några plattor från respektive paket innan plattsättning så du ser eventuella nyansskillnader.