Cottoplattor (”Terracotta”) | Nordiska kakel

Cottoplattor (”Terracotta”) | Nordiska kakel

Så kallade terracottaplattor, (italienska ”cotto toscano”, spanska ”gres catalan”, franska ”terre cuite”) är normalt våtpressade av lokala leror som ger plattor med mycket rustikt utseende och skiftande egenskaper. Måttnoggrannhet för vissa typer kan vara låg. Godset kan ibland vara mycket poröst, vattenabsorption 3–15% eller i enskilda fall mer. Plattorna används på golv.

De måste normalt blötläggas för total vattenmättnad innan fogning för att förhindra att cementbundna fogmassor tränger ner i det porösa godset. Sådana föroreningar är mycket svåra eller omöjliga att avlägsna. Golv med terracottaplattor måste normalt ytbehandlas innan de tas i bruk. Före ytbehandling av golvytor måste plattorna vara helt torra. Det kan ta upp till 2–3 veckor.

Plattorna bör användas med försiktighet på golv i anslutning till entréer eller golv med stark belastning av gångtrafik. De bör undvikas på betongunderlag direkt på mark och i utrymmen som kan utsättas för fukt. Det är viktigt att noggrant ta reda på tillverkarens anvisningar för läggning, fogning och underhåll. Ofta finns speciella ytbehandlingsprodukter för aktuella plattor.  

 

Hämtat från byggkeramikhandboken på BKR.se –BKR är den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.