Användningsrekommendationer kakel, klinker, mosaik

Användningsrekommendationer kakel, klinker, mosaik | Nordiska kakel

Kakelplattor

Rekommenderas endast för väggar inomhus. Kan användas både i våta och torra utrymmen men endast för väggar med måttliga påverkningar som till exempel bostädernas hygienutrymmen, badrum, toaletter och tvättstugor samt i kök. För väggar i lokaler med större mekanisk påverkan och påverkan av fukt, kemikalier etc. ska glaserade klinkerplattor väljas.

 

Klinkerplattor

Rekommenderas både för väggar och för golv inomhus. Kan även med vissa restriktioner användas utomhus.

Golv inomhus

Hemmiljö: Glaserade och oglaserade klinkerplattor kan väljas. Vid användning i våtrum bör behov av halkdämpning undersökas före val av klinkerplattor. Glaserade klinkerplattor med minst avnötningsklass 3 bör väljas.

 

Offentlig miljö: Glaserade och oglaserade klinkerplattor kan väljas. Glaserade klinkerplattor med avnötningsklass minst 4 bör väljas. Plattor bör vara halkdämpande minst motsvarande klass R9.

 

Industrigolv, storkök: Endast oglaserade plattor bör väljas. Plattorna bör vara halkdämpande minst motsvarande klass R10 och för våtbelastadeytor även minst V4. Golv ska ha lutning mot golvavlopp.

Val av plattjocklek och läggningsmetod bör göras med hänsyn till förväntad mekanisk belastning på golvet och typ av hjullast. Speciella rekommendationer för olika typer av miljöer finns hos tillverkare/ leverantörer av klinkerplattor.  

 

Trappor: Till planstegets framkant (trappnos) bör halkdämpande plattor väljas.

 

Bassängrum – duschar/tvagningsrum: Glaserade och oglaserade klinkerplattor kan väljas. På lutande plan, på trappor under vatten och i grund bassäng väljs plattor med halkdämpning klass C. På duschgolv och på golv kring bassäng väljs plattor med halkdämpning minst klass B. Halkdämpande plattor med finkornig yta och med halkdämpning enligt klass B eller C bör undvikas i torra utrymmen, eftersom det kan medföra ökat städbehov. Till rullstolsramp/barnvagnsramp i torrt utrymme väljs halkdämpande plattor minst motsvarande klass R11.

 

Väggar inomhus

Glaserade eller oglaserade klinkerplattor kan väljas. I offentlig miljö, vissa industrilokaler, storkök och på ytor med stort behov av rengöring bör glaserade klinkerplattor väljas.

 

Utomhus

Ytor som kan utsättas för väta och frost.

Vertikala ytor: Glaserade klinkerplattor med vattenabsorption mindre än 0,5% kan väljas. Speciella anvisningar från tillverkaren ska följas. Oglaserade klinkerplattor med vattenabsorption mindre än 6% kan väljas.

Horisontella ytor: Klinkerplattor med vattenabsorption mindre än 0,5% kan väljas. Ytor med gångtrafik bör beläggas med halkdämpande plattor minst motsvarande R10. Även oglaserade plattor med högre vattenabsorption än 0,5% kan väljas efter tillverkarens anvisning och under förutsättning att leverantörens speciella läggningsanvisningar följs.  

 

”Granitkeramikplattor”

Plattor av porslinskvalitet som rekommenderas för alla ytor, såväl inomhus som utomhus. Plattorna kan tack vare tillverkningsmetoden tillverkas i stora format med mycket god måttnoggrannhet och med måttliga tjocklekar. De är därför speciellt lämpade för fasader eller liknande, där låg egenvikt är av betydelse. ”Granitkeramik” tillverkas i en mängd olika färger, format och ytstrukturer. Plattorna kan tack vare sin höga måttnoggrannhet läggas med smala fogar. På beställning kan plattor som är måttjusterade levereras (engelska: ”rectified”). Det innebär att kanterna har sågats så att plattorna får exakta mått och kan monteras med minimala fogar (1,5 –2 mm). Glaserade granitkeramikplattor för golv bör väljas med avnötningsklass lägst 3 för bostadsmiljöer respektive 4 eller 5 för offentlig miljö.

 

”Terracottaplattor”

Så kallade terracottaplattor rekommenderas endast för torra golvytor inomhus. De ska inte användas på underlag med risk för fuktvandring. Plattorna bör undvikas i köksutrymmen, där risk för spill och stänk kan leda till bestående fläckbildning, speciellt gäller detta för spill/stänk av fett. Denna rekommendation gäller även för plattor som har efterbehandlats. För golvytor i anslutning till entréer, där gångtrafik med grova skor och repande smuts förekommer är denna typ av plattor mindre lämplig.

 

Mosaik

Rekommenderas både för väggar och för golv inomhus. Kan med vissa restriktioner användas utomhus. Rekommenderas även för rundade ytor. Underlagets jämnhet är väsentlig för ett fullgott resultat. Eventuella skivskarvar avjämnas noggrant. Ljus glasmosaik får normalt något mörkare ton än ursprungligt, när den monterats. Ljus fästmassa ska användas vid montering. Mosaik som är sammanhållen på baksidan av pappersnät ska inte användas i våtrum eller utomhus. Glasmosaik för bassänger bör vara sammanhållen på framsidan för maximal vidhäftningsyta.  

 

Hämtat från byggkeramikhandboken på BKR.se –BKR är den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen.

 

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.