Det här är kakel och klinker som vi använder i badrum | Nordiska kakel

Det här är kakel och klinker som vi använder i badrum | Nordiska kakel

Vad är keramik? Bränd lera svarar väl mycket riktigt de flesta, men vad är lera? Lera är ett av de vanligaste ämnena i jordskorpan förutom vatten och består av mikroskopiska fragment av mineral – bergarter som granit, gnejs, fältspat. Det ursprungliga råmaterialet härstammar från en vulkanisk bergart av granittyp som har täckt största delarna av kontinenternas yta. Den har brutits ner av jordens heta gaser och blivit en mjukare form av bergart som innehåller fältspat.

 

Naturens krafter har bearbetat fältspatsmineraler som vittrat sönder under hundratals miljoner år och bildat så kallade primärleror. De är vita leror utan föroreningar, till exempel kaolinleror som bland annat är råvara till porslinsprodukter och består av rent aluminiumsilikat.  De mikroskopiska kornen av primärleror har under miljontals år förts bort av vattendrag, glaciärer och stormvindar. På vägen har de blandats med föroreningar som järn, kalk och andra mineral men också organiska material som förmultnade växtdelar. De har blivit färgade och mer plastiska än primärleran och kallas sekundärleror eller sedimentära leror. Föroreningarna ger leran och de färdiga keramikprodukterna deras färg; järnoxider ger röda färger medan kalk ger gulaktiga.

 

För keramiktillverkning grävs leran upp ur marken, tidigare i gruvor, numera nästan alltid i dagbrott, och prepareras till formbara lermassor som blir plattor för golv och väggar. Lermassorna kan blandas med kvartssand för bättre stabilitet och andra tillsatsmedel som ger olika egenskaper. Olika lertyper passar till vissa sorters produkter. Den vita kaolinleran blir porslin för koppar och fat men ingår också i massan för keramiska plattor av den allra högsta kvalitén. Tätsintrade produkter med låg vattenabsorption som finns i frostbeständiga kvaliteter är oftast baserade på kaolinleror. Det gäller även plattor som vi i Sverige kallar ”granitkeramik”, plattor av porslinkvalitet med mycket tätt gods. Bränning av leror till keramik sker vid olika temperaturer beroende på lertyper. Lågbränt gods brukar kallas lergods och bränns mellan 700 och 1200 grader Celsius. Exempel på lergodsprodukter bland byggkeramiken är vanliga kakelplattor (länkar här till en produkt som är en kakelplatta) som har relativt poröst gods. Leror för tätare gods, så kallat stengods, bränns vid 1200–1400 grader. Klinkerplattor är av stengods, den tätaste kvalitén är porslinsplattor, så kallad granitkeramik (Länka här till en produkt som är granitkeramik).

Hämtat från byggkeramikhandboken på BKR.se –BKR är den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.