Rengöring klinker i våta utrymmen

Rengöring klinker i våta utrymmen | Nordiska kakel

Golv i våta utrymmen (Badanläggningar, storkök, livsmedelsindustrier etc.)

 

Samtliga nämnda plattyper för golv i torra utrymmen kan också förekomma i våta miljöer. Plattor avsedda för våta golv har ofta en strukturerad yta som ger ett visst halkskydd med samtidigt kan göra ytan svårare att hålla ren.

 

Ett effektivt sätt att rengöra sådana plattor är behandling med högtrycksspruta. Trycket i sprutan bör inte överstiga 5 MPa (50 bar). Vid högre tryck finns risk att fogarna skadas genom erosion. Munstycket ska vinklas cirka 45 grader och hållas ungefär 20 cm från golvytan. Om alkaliskt rengöringsmedel används bör detta spridas ut på golvet i torrt tillstånd. Sura rengöringsmedel måste däremot spridas på redan fuktiga ytor, annars finns det risk att cementbunden fogmassa skadas.

 

Cementbundna fogar har en viss porositet och kan ibland, på fuktiga golvytor, vara grogrund för mögeltillväxt. Cementen i fogmassan är alkalisk vilket skyddar mot mögeltillväxt. Om organiska föroreningar blir kvar i fogen finns dock viss risk. Denna motverkas bäst genom återkommande rengöring med alkaliskt rengöringsmedel och god ventilation av utrymmet. I vanliga bostadsbadrum kan mögelpåväxt i fogar undvikas genom ökad luftväxling genom att dörren lämnas öppen under perioder av dygnet när utrymmet inte används. Om mögelpåväxt har uppstått kan denna avlägsnas genom noggrann rengöring med rengöringsmedel typ klorin i kombination med kraftig borstning.  

Hämtat från byggkeramikhandboken på BKR.se –BKR är den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.