Rengöring klinker i torra utrymmen | Nordiska kakel

Rengöring klinker i torra utrymmen | Nordiska kakel

Rengöringen av keramiska golv anpassas till ytornas smutsbelastning i varje enskilt fall. Den dagliga rengöringen kan normalt bestå av torrmoppning som avlägsnar damm och andra partiklar.

 

Oglaserade, ej tätsintrade plattor

För att få bort smuts som fastnat i beläggningens yta görs våtrengöring med vatten och återfettande rengöringsmedel/såplösning, normalt en gång per vecka. Behandling med såplösning ger på sikt effekt som liknar den man uppnår genom efterbehandling med klinkerolja eller impregneringsmedel avsett för oglaserade plattor. Efter längre tids användning av golvet utan städning, eller efter särskilt kraftig nedsmutsning, görs våtrengöring med vatten och alkaliskt rengöringsmedel – ”Allrengöring”/”Grovrengöring”. Skölj med rent vatten efter åt.

 

Glaserade plattor, mosaik och tätsintrade plattor, ”granitkeramik”

För att få bort smuts som fastnat i beläggningens yta görs en våtrengöring med vatten och svagt alkaliskt rengöringsmedel – ”Allrengöring”. Såplösning ska inte användas. Den ger en tunn beläggning på plattornas täta yta där smutsen lätt får fäste. Efter längre tids användning av golvet utan städning, eller efter särskilt kraftig nedsmutsning görs våtrengöring med vatten och alkaliskt rengöringsmedel – ”Allrengöring”/”Grovrengöring”. Skölj med rent vatten efter åt. Denna typ av plattor ska inte behandlas med klinkerolja eller impregneringsmedel. Undantag är polerad ”granitkeramik” i ljusa färger som kan behandlas med speciell impregneringsprodukt.  

Hämtat från byggkeramikhandboken på BKR.se –BKR är den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.