Rengöring av keramiska väggbeklädnader | Nordiska kakel

Rengöring av keramiska väggbeklädnader | Nordiska kakel

Beklädnader med kakelplattor eller glaserade klinkerplattor rengörs i första hand med vatten, eventuellt med neutralt eller svagt alkaliskt reng öringsmedel – typ diskmedel eller ”Allrengöring”. Vid kraftig nedsmutsning används i första hand mekanisk bearbetning med skursvamp eller skurborste kompletterat med alkaliskt rengöringsmedel – ”Allrengöring”.

 

Speciell uppmärksamhet bör ägnas åt fogarna som smutsas lättast beroende på porositeten. Cementbundna fogar kan i våtutrymmen ibland få en beläggning som oftast är någon form av mögelpåväxt. Den beror på att organiskt material i form av tvål- och schamporester, hud och håravfall samlats i ytan och bildat grogrund för mögelsvampar. Cementen i fogmassan är alkalisk vilket skyddar mot mögeltillväxt men om organiska föroreningar blir kvar i fogen finns dock viss risk. Problemet kan undvikas genom noggrann och regelbunden rengöring med alkaliskt rengöringsmedel.

 

Viktigt är också att ventilationen är god i utrymmet. I vanliga bostadsbadrum kan mögelpåväxt i fogar undvikas genom ökad luftväxling genom att dörren lämnas öppen under perioder av dygnet när utrymmet inte används. Om mögelpåväxt har uppstått kan denna avlägsnas genom noggrann rengöring med starkt alkaliskt rengöringsmedel typ ”Klorin” i kombination med kraftig borstning. Vissa sura rengöringsmedel avsedda för fogrengöring finns hos branschens specialistföretag. De ska användas med försiktighet, fogar ska blötas med vatten före rengöring och noggrant sköljas efteråt. Eventuella mjukfogar bör ofta torkas rena så att smuts inte fastnar i fogmaterialet vilket också kan leda till mögelpåväxt.  

Hämtat från byggkeramikhandboken på BKR.se –BKR är den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.