Ordlista kakel och klinker | Nordiska kakel

Ordlista kakel och klinker | Nordiska kakel

 • ”Fix” - Se fästmassa.
 • Fogmassa - Vanligen cementbunden massa för fogning mellan kakel- och klinkerplattor på golv och väggar. Även härdplastbundna (t.ex. epoxi) fogmassor förekommer för speciella ändamål.
 • Frostbeständighet - Motståndsförmåga hos vattenmättat material mot frost.
 • Frostresistens - Frostbeständighet provad enligt normerad metod.
 • Fästmassa - Vanligen cementbunden massa för montering av kakel- och klinkerplattor på golv och väggar. Även organiskt bundna, s.k. kakellim, och härdplastbundna (t.ex. epoxi) fästmassor förekommer.
 • Glasyr - Genomsynlig eller ogenomsynlig, glasig ytbeläggning på keramiskt material (jfr emalj).
 • Granitkeramik - Plattor av porslinskvalitet med mycket låg vattenabsorption. (engelska: porcelain stoneware). Kallas i Sverige granitkeramik men har ingenting med naturstensmaterialet granit att göra. De ingår i gruppen klinkerplattor. Se Gres porcellanato.
 • Granito / Granitti - Äldre italienska benämningar på gres porcellanato, ”porslinsplattor”. Kallas i Sverige ”granitkeramik”.
 • Gres porcellanato - Italiensk benämning på plattor av porslinskvalitet med mycket låg vattenabsorption. (engelska: porcelain stoneware). Kallas i Sverige granitkeramik men har ingenting med naturstensmaterialet granit att göra. De ingår i gruppen klinkerplattor.
 • Grès - Det franska ordet för stengods som avser plattor med låg vattenabsorption. Ingår i gruppen klinkerplattor.
 • Kakelplatta - Väggplatta av lergods med täckande glasyr.
 • Keramik
  • Läran om de keramiska materialen och dess tekniska tillämpning
  • Kollektiv benämning på föremål av keramiskt material.
 • Keramiskt material - Material framställt av en massa, innehållande lera eller andra mineraliska ämnen.
 • Klinkerplatta - Oglaserad eller glaserad platta av stengods
 • Mosaikplatta - Beklädnadsplatta i litet format; plattorna levereras oftast med nät på baksidan eller klistrade på papper.
 • Rectified tiles - Engelskt uttryck för kantslipade plattor som har mycket god måttnoggrannhet
 • ”Sjösten” - Handelsnamn på plattor av kalksten/marmor som trumlats med sand för att få ett slitet utseende. S.k. sjösten är inte keramik.
 • Terrazzoplattor - Gjutna plattor av cement och olika naturstensmaterial, med slipad yta. Kallas även Cementmosaikplattor. Ej keramik.
 • Vattenabsorption - Förhållandet mellan vikten av den största mängd vatten, som ett keramiskt material under visst tryck och viss tid kan uppta, och materialets vikt i torrt tillstånd; fuktkvoten anges i procent.

 

Hämtat från byggkeramikhandboken på BKR.se –BKR är den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.