Klinker är optimalt för golvvärme | Nordiska kakel

Klinker är optimalt för golvvärme | Nordiska kakel

Ett värmegolv kan förses med en rad olika ytmaterial. Det är viktigt att golvmaterialet har god värmeledningsförmåga så att verkningsgraden blir hög och att värmen överförs så snabbt som möjligt från rör eller kablar till golvet, sprids i sidled och vidare till rumsluften.

 

Snabb överföring betyder för vattenburna system att temperaturen i rören kan hållas nere och att elsystem inte behöver överdimensioneras. Tunga ytmaterial har de bästa värmeledande egenskaperna medan lätta, mjuka material har värmeisolerande förmåga och minskar verkningsgraden. Trä, plast, och linoleum får inte utsättas för högre temperatur än 27ºC.

 

Keramiska plattor, glaserade eller oglaserade klinkerplattor, är ett av de mest gynnsamma alternativen och finns att tillgå i en mängd format, färger och ytstrukturer. Keramik har mycket god värmeledningförmåga och sprider värmen snabbt i sidled från rör eller kabel. Vissa system har aluminiumplåtar i konstruktionen för att förbättra värmespridning i sidled. Sådana kan vara överflödiga med keramik som ytskikt. Keramikens höga värmekapacitet, förmågan att magasinera värme, innebär fördelar som utnyttjats i hundratals år i kakelugnar.

 

I och med att värmen stannar längre i golvet blir de intermittenta inkopplingarna av värmen, som sköts av termostaten, färre. Detta torde vara skonsamt för ingående komponenter i el- och vattensystem, med ökad livslängd och säkerhet som följd. Med framtida krav på energihushållning kan tunga konstruktioner med keramiska plattor utnyttja billig ”nattström” genom att magasinera värmen från natt till dagtid. För att eliminera risken att de keramiska plattorna kan skadas vid en eventuell överhettning av golvet ska relativt tätsintrade plattor väljas med vattenabsorption E ≤ 6%.

 

De allra flesta plattor avsedda för golv uppfyller kravet och har oftast avsevärt lägre vattenabsorption. Anledning till överhettning kan vara att en del av golvet fått ett värmeisolerande skikt, till exempel en hög med tvättkläder eller en madrass. Då termostatens givare troligen ofta finns på något annat ställe i golvet, får inte termostaten signalen att golvet är för varmt.  

Hämtat från byggkeramikhandboken på BKR.se –BKR är den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.