Golvvärme klinker | Nordiska kakel

Golvvärme klinker | Nordiska kakel

Golvvärme klinker keramik

 

Det finns en mängd system och produkter för golvvärme. Huvudalternativen är vattenburen, eldriven och luftburen värme. Alla tre alternativen har både fördelar och nackdelar. De kräver olika förutsättningar och är mer eller mindre lämpade i skilda situationer.

 

Golvvärme är lågtemperatursystem vilket innebär att stora ytor med relativt låg temperatur överför värmen till rummet. Temperaturskillnaden mellan det värmande golvet och rumsluften blir liten, bara några få grader. Det betyder bland annat att ökad andel av överföringen sker genom behaglig och mjuk värmestrålning. Ett rätt dimensionerat golvvärmesystem, fackmässigt förlagt och installerat i ett hus/ett rum med lämpligt utformad värmeisolering medför normalt en behaglig och ekonomiskt fördelaktig lösning.

 

Vid jämförelse mellan traditionell radiatoruppvärmning och golvvärme visar det sig att vid radiatoruppvärmning (se fig.1) överförs den allra största delen av värmen genom luftrörelser, konvektion. Radiatorn värmer upp luften som stiger upp mot taket. För att få strax över 20 grader i brösthöjd krävs en värmetillförsel som kan vara onödigt hög.

 

I ett väl fungerande golvvärmesystem är golvet rummets varmaste del. En stor del värmen, drygt hälften, överförs genom värmestrålning och en mindre del genom konvektion. Mindre andel luftrörelser innebär mindre risk att damm, allergener, bakterier, kvalster och liknande virvlar omkring i luften.

 

Med golvvärme kan vi sänka rummets temperatur med några grader utan att det blir kallt om fötterna och hjärnan får signalen ”jag fryser”. Det kan ske med bibehållen, angenäm temperatur i brösthöjd och innebär energibesparing. (Se fig. 2) Det förutsätter att golvvärmen är riktigt dimensionerad och att golvet, men också ytterväggar och tak, är väl isolerade. När golvet blir rummets varmaste, och torraste, del minskar risken f ör mikrobiell tillväxt av mögel och bakterier.  

Hämtat från byggkeramikhandboken på BKR.se –BKR är den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.