Färgvariationer kakel och klinker | Nordiska kakel

Färgvariationer kakel och klinker | Nordiska kakel

Keramik är ett naturmaterial som genom variationer i råvaror och tillverkningsbetingelser kan uppvisa smärre färgvariationer mellan olika partier producerade vid olika tillfällen. Hos vissa produkter kan naturliga nyansvariationer förekomma också inom samma tillverkningsomgång.

 

För glaserade plattor är det oftast önskvärt att plattor inom samma ytor har samma färgnyans. Tillverkare kan normalt genom nyansmärkning av tillverkade partier se till att samma eller mycket närliggande nyanser levereras till ett byggnadsobjekt. För oglaserade plattor och även vissa typer av glaserade plattor förekommer en avsedd och önskad färgvariation inom samma leveransomgång och ibland också inom den enskilda plattan.

 

Så kallade rustika, oglaserade plattor har i regel en livlig färgvariation och tillverkaren rekommenderar ofta att plattor tas ur flera förpackningar och blandas vid läggning eller sättning. Den internationella provningsmetoden för bestämning av smärre färgvariationer heter EN ISO 10545-16, Determination of small colour differences. Färgavikelse mellan minst fem provplattor och en referensplatta mäts med speciell utrustning.

 

Hänsyn tas till tillåten avvikelse enligt en ”kommersiell faktor” som överenskommits mellan experter inom byggkeramikindustrin. En färgdifferensfaktor (CMC colour difference factor) räknas ut med ledning av mätvärden från provplattorna och referensplattan. Om färgskillnad är acceptabel eller inte bestäms med ledning av referensvärden och kalkyler.  

 

Hämtat från byggkeramikhandboken på BKR.se –BKR är den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.